АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

СТАТИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Областна администрация Сливен
10.10.2023 / 15:25

1. Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2021 г. за област Сливен общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 56.3 хил. лв., при 46.9 хил. лв. през 2020 година.

2. Битови отпадъци

В област Сливен образуваните битови отпадъци и през 2021 г., са 73 хил. т. или с 5.2% по-малко спрямо 2020 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци се увеличават от 18 хил. т. през 2020 г. на 20 хил. през 2021 година. Регистрира се намаление на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 52 хил. т. (2020 г.) на 50 хил. т. (2021 г.).

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2021 г. е 100.0% от общото население на областта, като за страната този показател е 99.9%.

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Сливен е 403 кг. на човек, което е със 17 кг. по-малко спрямо 2020 година. През 2021 г. количеството на събраните отпадъци в страната се оценява средно на 445 кг. на човек, или с 37 кг. повече спрямо 2020 година.

3. Шумови нива

През 2021 г. в област Сливен са наблюдавани 20 пункта за измерване на нивото на шум. Продължава тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 55 - 60 dB, като 10 от наблюдаваните пунктове са с шумови нива над допустимите норми. С най-неблагоприятна акустична среда са 10 пункта, където са измерени максимални шумови нива в границите от 63 - 67 dB.

4. Води

През 2021 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 100.0% от населението на област Сливен, при 99.4% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Сливен се оценява на 71 л/ден средно на човек, или с 31 л/чов./ден. под средното потребление в страната.

През 2021 г. в област Сливен на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода е 2.2% от населението (11.8% през 2020 г.), при 3.0% за страната. В областта 62.6% от населението е свързано с обществената канализация.

Методологични бележки

Повeче информация и данни за статистика на околната среда са достъпни в Информационна система „ИНФОСТАТ“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=134) и на сайта на НСИ, рубрика „Околна среда“ (https://www.nsi.bg/node/2541/).

Областна администрация Сливен

 
 

Copyright © 2008-2024 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев