АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Областна администрация Сливен
04.10.2023 / 13:04

Към 31.12.2022 г. действащите читалища на територията на област Сливен са 109, от тях 19 (17.4%) са в градовете, а 90 (82.6%) в селата. В сравнение с 2017 г. броят на читалищата остава непроменен. Членовете на читалищата са 7 967, като спрямо 2017 г. броят им намалява с 584, или с 6.8% (фиг. 1).

Най-много са действащите читалища в общините Сливен - 51 и Нова Загора - 33 читалища.

През 2022 г. във функциониращите читалища са налични следните услуги:

• 53 читалища (48.6%) предлагат услуги за ползване на компютър с достъп до интернет за потребит• В 103 читалища, или 94.5% от всички читалища, има действащи библиотеки;

• 81 (74.3%) читалища разполагат със зала за представления.

През 2022 г. от читалищата в област Сливен са организирани общо 2 341 културни и творчески прояви. Най-голям е броят на организираните от читалищата чествания на бележити дати и годишнини - 813, следван от празненства и фестивали - 649 и представянията и обсъжданията на книги - 205.

Методологични бележки

Статистическите данни за дейността на читалищата се получават в резултат на провеждането на годишно статистическо изследване, обхващащо всички читалища учредени съгласно закона за Народните читалища. Периодичността на изследването е на пет години.

Предмет на наблюдение е дейността на читалищата в градовете и в селата. Техническа (отчетна) единица на наблюдение е отделното читалище. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: приходите и разходите на читалищата, любителското художествено творчество, културните и творческите дейности, членовете и персонала.

Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи.

- Курсовете включват: езикови, музикални, балетни и други;

- Любителското художествено творчество включва: музикални и танцови групи, групи за изворен фолклор, драматични формации, клубове и кръжоци;

- Културните и творческите дейности включват: чествания на бележити дати, обсъждания на книги, празненства, събори, уредени музейни сбирки и други;

- Членовете и ръководните органи включват: действителни, спомагателни и колективни, настоятелство; проверителна комисия;

• действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;

• спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас;

• колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалищата, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание.

- Персонала включва: персонал на субсидирана и на извън субсидирана численост

Читалища, членове, приходите и разходите и културни и творчески дейности организирани от читалищата се представят на национално ниво и по статистически зони, статистически райони и по области.

Данни от предходни изследвания за дейността на читалищната могат да бъдат намерени на сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/bg/node/3699) и в Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=213).

Областна администрация Сливен

 
 

Copyright © 2008-2024 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев