АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

КЗК В СПЕЦИАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ: НЕ ОПРЕДЕЛЯМЕ ЦЕНИТЕ

Комисия за защита на  конкуренцията (КЗК)
14.03.2023 / 15:54

От Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излязоха със специална декларация, в която се подчертава, че комисията не определя цените на дребно у нас.

"Секторът на храните в страната е приоритет в дейността на Комисията и е постоянно наблюдаван и проучван от КЗК, за което свидетелстват множеството решения на Комисията през годините", се казва още в документа. В него се припомнят санкциите, които КЗК неотдавна определи за "Лукойл", а по-рано - и за "Била" и "Кауфланд".

"Към настоящия момент Комисията извършва предварително проучване по повод увеличението на цените на основни хранителни продукти в магазинната мрежа и преди всичко в търговските вериги в страната. Фокусът на проучването е установяването на забранени търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (дефинирани в гл. VII „б“ от ЗЗК) – т.е. наличието на неправомерен натиск от страна на големите купувачи - търговски вериги върху техните доставчици", се казва в декларацията на КЗК.

Ето и пълния текст на декларацията:

Във връзка с продължаващите критики в медийното пространство по отношение на дейността на КЗК следва да се обърне внимание, че Комисията е независим специализиран държавен орган, който прилага националното и европейското право на конкуренцията. Законът за защита на конкуренцията, както и европейското законодателство изрично предвиждат, че институцията следва да извършва правомощията си самостоятелно и безпристрастно, без право на намеса и даване на инструкции в работата ѝ от страна на всички органи на държавната и изпълнителната власт, местното самоуправление, и други.

Комисията изразява сериозното си притеснение от зачестилите случаи на популистка реторика от страна на различни публични фигури, които последователно и тенденциозно изразяват негативната си оценка спрямо КЗК, независимо от ползотворните резултати от дейността ѝ. Следва да се има предвид, че компетентността на КЗК е определена изрично в Закона за защита на конкуренцията и тя не обхваща възможност за ценово регулиране, като правомощията ѝ не включват и установяването и санкционирането на спекула от страна на търговците, съответно овладяване на инфлационните процеси. Неправилно и некоректно е правомощията и дейността на институцията да бъдат използвани за политически и предизборни цели, както и коментирането на специфичната дейност, която извършва регулаторът с уклон, който показва сериозно непознаване на правомощията на Комисията, както и на процедурите, в рамките на които същите се упражняват. В тази връзка следва да се напомни, че ефективността на КЗК се доказа и с последното решение на Комисията, с което санкционира „Лукойл-България“ ЕООД с рекордна санкция в размер на 67 771 454 лева за злоупотреба с господстващо положение на пазара на горива. В резултат на активните действия на КЗК, още в хода на проучването по производството, „Лукойл-България“ ЕООД промени и коригира поведението си, което е най-важната цел на антимонополния орган, а именно да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията. Действията на Комисията са важни и предвид факта, че горивата имат структуроопределящо значение за икономиката на страната, влияят значително на конкурентния процес и в други икономически сектори, вкл. храните и засягат пряко обществения интерес.

На следващо място е важно да се посочи, че с оглед социалната и икономическа значимост на търговията с хранителни продукти от първа необходимост и предвид наблюдавания в последните години ръст на цените на стоките на българския пазар, секторът на храните в страната е приоритет в дейността на Комисията и е постоянно наблюдаван и проучван от КЗК, за което свидетелстват множеството решения на Комисията през годините.

КЗК извършва секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и търговия на слънчогледово олио и пшенично брашно на територията на страната. Анализира се структурата на пазара, пазарните условия за производство и търговия и се проследява доколко ценовите тенденции са повлияни от обективни икономически фактори или са следствие от изкривяване на пазарната среда, посредством прилагане на евентуални антиконкурентни практики.

По повод провеждани в страната промоции на слънчогледово олио през 2022 г. Комисията също се самосезира и наложи имуществени санкции на Билла и Кауфланд за нелоялна конкуренция.

Към настоящия момент Комисията извършва предварително проучване по повод увеличението на цените на основни хранителни продукти в магазинната мрежа и преди всичко в търговските вериги в страната. Фокусът на проучването е установяването на забранени търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти (дефинирани в гл. VII „б“ от ЗЗК) – т.е. наличието на неправомерен натиск от страна на големите купувачи - търговски вериги върху техните доставчици. Подобно поведение на веригите, освен че може да увреди интересите на по-слабите страни – доставчици, би могло да се отрази и на формирането на цените на хранителните продукти към крайните потребители. В рамките на стартиралото проучване във връзка с предлагането, ценообразуването и етикетирането при хранителните и селскостопанските продукти, Комисията изиска информация и доказателства както от държавни органи, данни и доказателства от Комисията за защита на потребителите (КЗП), от асоциации на производители на хранителни продукти и от над 25 доставчици на определени продукти. Целта на проучването е събирането на надлежни данни и доказателства относно поведението на големите търговски вериги в отношенията им с техните доставчици – дали същите понасят необосновано тежки търговски условия по смисъла на чл. 37в и чл. 37в от ЗЗК, което рефлектира при формирането на цените към крайните потребители. Поетапно се очаква да постъпват съответните документи, като в хода на проучването КЗК разширява неговия обхват по отношение на продуктите, чийто цени са особени чувствителни за потребителите, като изисква допълнителни данни от множество производители и доставчици. Следва да се има предвид, че проучването не е ограничено в рамките на законовоопределен срок, изисква сериозно технологично време относно представянето, обработването и анализирането на информацията и доказателствата.

В случай че от събраните информация и доказателства възникнат основателни съмнения за извършени нарушения на ЗЗК, представляващи нелоялна конкуренция, забранени търговски практики или забранени споразумения (картели), Комисията ще се самосезира, за да санкционира и прекрати неправомерните действия.

В тази връзка за оказване на съдействие в борбата срещу антиконкурентните практики на пазарите на хранителни стоки в страната, Комисията насърчава всеки, който разполага с информация и/или доказателства за евентуално антиконкурентно поведение на пазарните участници, да предостави същите на ел. поща: delovodstvo@cpc.bg или посредством анонимния електронен канал за подаване на сигнали на интернет страницата на КЗК - www.cpc.bg/signals.

Комисията припомня и възможността за предоставяне на информация и доказателства относно таен картел във връзка с Програмата за освобождаване от санкция или намаляване на санкциите, която също може да се намери на страницата на КЗК - www.cpc.bg/prohibited-agreements.

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев