АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН

заседанието
14.02.2023 / 10:42

Първото за годината заседание на Постоянна комисия по заетост се проведе в Областна администрация Сливен.

Комисията е постоянно действащ орган, който подпомага областния управител при организиране и контролиране на държавната политика по насърчаване на заетостта на регионално равнище и изпълнява следните задачи: набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила, съгласува план-приема в профилираните и професионални гимназии, средните и обединени училища, отговаря за разработването и одобрява проектите, включени в Регионалната програма за заетост и обучение и др.

На заседанието, ръководено от заместник-областния управител Антоний Андонов, присъстваха представители на работодателските организации в област Сливен, директорите на дирекциите „Бюро по труда“, „Инспекция по труда“ и „Социално подпомагане“, началникът на Регионалното управление на образованието, заместник-кметове на общини и експерти.

В хода на заседанието бе представена информация за реализирания план-прием за учебната 2022/2023 година и бе презентиран проектът за прием в профилираните и професионални гимназии, средните и обединени училища в област Сливен. В момента в областта са разкрити 8 професионални гимназии (от които 7 държавни и една общинска), 3 профилирани гимназии, 9 средни училища, едно обединено училище (в село Крушаре), едно спортно училище (към Министерството на младежта и спорта) и две училища по изкуствата (към Министерството на културата). През учебната 2022/23 г. са разкрити 62 (от планирани 66) паралелки, с 1448 ученици. От тях – 40 професионални, 20 профилирани и 3 по изкуствата. За следващата учебна 2023/2024 година се предлага броят на разкритите паралелки да се запази, като в две от учебните заведения ще има три нови специалности: в ППМГ “Добри Чинтулов“ - специалност „Компютърна графика“ с интензивно изучаване на чужд език, а в СПГСГ „Арх. Георги Козаров“ - специалност „Интериорен дизайн“ с разширено изучаване на чужд език и специалност „Сухо строителство“, без интензивно или разширено изучаване на чужд език.

По време на заседанието от страна на работодателските организации бе поставен въпросът за липсата на добре обучени кадри за различните производствени дейности и бе направено предложение за директни срещи на работодатели с ученици и техните родители. За пореден път бе дискутиран и проблемът с ниската мотивация и посещаемост на учебните занятия, водещи като следствие до неконкурентноспособност на пазара на труда. Поставен бе и въпросът за разширяване на дуалното обучение в професионалните училища, което би подпомогнало планирането и подготовката на добре обучени кадри за конкретни нужди на фирмите от област Сливен.

„За нас, като Областна администрация, мотивацията, посещаемостта, образованието като цяло, са един от най-важните приоритети. Защото това е бъдещето на нашата държава. Не може с метли и лопати да се осигурява държавен бюджет. В тази връзка сме провели многобройни срещи в различен формат, за стигнем до дълбочината на проблема. И заедно с вас – да намерим най-добрите решения. Очакваме конкретни предложения от страна на работодателските организации, както и вижданията за законодателни промени от страна на педагогическата общност. Тези предложение ще бъдат внесени за разглеждане на съответното ниво, с цел предприемане на конкретни действия“, коментира на финала на срещата заместник-областният управител Антоний Андонов.

 
 

Copyright © 2008-2024 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев