АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

ОБОБЩЕНИЕ ЗА РАБОТАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2023 Г.

Минчо Афузов, Областен управител на област Сливен
08.02.2023 / 19:01

Областна администрация Сливен информира за някои от основните акценти в дейността си през месец януари.

На 9 януари 2023 г. Областна администрация стартира конкурс за послание, което ще бъде вградено в Пилон „Рожен“. Пилон „Рожен“ е национална инициатива, която се провежда под патронажа на президента на Република България. Тя включва кампания за набиране на средства и издигане на най-голямото българското национално знаме на Роженските поляни като символ на националното единение. В постамента на съоръжението ще бъдат вградени 28 кратки послания от 28-те административни области на България под мотото „От българите днес - за българите утре“. Предложенията за послание на област Сливен могат да бъдат изпращани до 20 февруари 2023 г. на електронен адрес: pr2.regionsliven@gmail.com . Пилон „Рожен“ ще бъде най-високият в Европейския съюз и ще се издига на внушителната надморска височина от 1430 метра. Така българското знаме ще се вижда от десетки километри разстояние.

На 10 януари се състоя работна среща с ръководители от регионалния клон на EVN. На нея представителите на електроразпределителното дружество бяха запознати с жалби и сигнали на граждани и фирми за прекомерно дългите срокове за присъединяване на нови абонати и промишлени мощности към електропреносната мрежа. Обсъдени бяха и проблеми по включването на мощности от новоизградените фотоволтаични централи към електропреносната система. В хода на срещата бе обсъден и казусът за частично изместване на електропровода по трасето на главния довеждащ водопровод от яз. „Асеновец“. Областна администрация Сливен заяви готовност за пълно съдействие при намирането на най-бързите и оптимални решения.

На 12 януари генералният директор на Българското национално радио Милен Митев гостува на Областна администрация Сливен. Поводът бе участието на град Сливен в честванията на 140 години от рождението и 80 години от смъртта на родоначалника на Българското национално радио Сирак Скитник. Някои от събитията, предвидени в програмата на честванията, ще се състоят на територията на град Сливен. Предвижда се организиране на ученически конкурси и изложби. Генералният директор на БНР заяви желанието на ръководството на радиото да учреди своя награда в националния конкурс за изобразително изкуство "Сирак Скитник", провеждащ се ежегодно в Сливен за празника на града.

На 14 януари ученици от Основно училище "Братя Миладинови" и Основно училище "Юрий Гагарин" в град Сливен гостуваха в Президентството и се срещнаха с президента на Република България Румен Радев. Посещението се осъществи с подкрепата на Регионалното управление на образованието и Областна администрация Сливен. Сливенските учениците представиха пред държавния глава художествена програма, подготвена с много усърдие, вкус и талант. Поводът за гостуването бе ромската Нова година и празника Банго Васил. В рамките на организираната среща ръководството на Областна администрация връчи на президента Румен Радев пакет документи с молба за съдействие по казуса с продължаване на патронажните грижи за бременни и деца до 3-годишна възраст в област Сливен.

На 16 януари областният управител Минчо Афузов и заместник-областният управител Антоний Андонов гостуваха на Сливенска митрополия, за да засвидетелстват уважението си към Негово Високопреосвещенство митрополит Иоаникий. По време на срещата бе изразена благодарност към сливенския митрополит за това, че вече 43 години с мъдрост, доброта и всеотдайност е духовен баща на три области - Сливен, Ямбол и Бургас. Областният управител г-н Афузов заяви готовността на Областна администрация да окаже съдействие на Сливенска митрополия във всеки момент, когато това е необходимо.

На 17 януари областният управител взе участие в регионална конференция, организираната по проекта на БТА "Европа в България: Общо бъдеще". На конференцията стана ясно, че по настояване на Областна администрация в новата стратегия на ЮИР (Интегрирана териториална стратегия на Югоизточния район) са включени 4 важни проекта за целия регион: изграждането на четирилентов път Сливен - Ямбол, модернизация на ЖП линията Казанлък - Сливен - Зимница, построяването на пътна връзка от град Кермен до Автомагистрала "Тракия", проектирането и изграждането на Индустриален парк "Източна Тракия" в град Сливен.

На 19 януари беше проведена работна среща за координиране на дейностите по проверка и поддръжка на язовирите в област Сливен. Целта бе да се планира работата на Междуведомствената комисия през 2023 година. В хода на дискусията бяха взети решения за по-добро съгласуване на графиците за извършване на годишните проверки на язовирите в Сливенска област. Обсъдени бяха и вариантите за промяна в статута на някои язовирни съоръжения с отпаднала функция. Всички участници в работната среща бяха единодушни, че е необходимо да се прилага цялостен, системен подход и да се търси оптимизиране на нормативната уредба, свързана с почистването на речните корита.

На 22 януари областният управител Минчо Афузов и неговият заместник Антоний Андонов гостуваха в Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Сливен. От 2021 г. лечебното заведение предоставя разнообразни почасови медицински и психологически услуги за деца от 0 до 18-годишна възраст. Амбицията на екипа е да предлага високопрофесионална помощ за всяко дете с установена диагноза или съмнения за ментални, физически или психически отклонения.

На 23 януари заместник-областният управител Антоний Андонов посети училището в село Пъдарево. Повод за посещението бяха сигнали за вандалски актове срещу учебното заведение. Оказа се, че посегателствата срещу училище "Георги С. Раковски" не са отскоро, а са започнали преди няколко години. Сред извършените провокации са многократно чупене на прозорци, изливане на наподобяваща бензин течност в сградата, стрелба с въздушна пушка по автомобила на директора на учебното заведение и др. Води се разследване относно причините за вандалските покушения срещу основното училище, извършителите ще бъдат наказани с цялата строгост на закона.

На 24 януари се проведе първото за годината заседание на Областната комисия по безопасност на движението. Участниците приеха единодушно годишния доклад по БДП за 2022 г. и годишната областна план-програма по БДП за 2023 г. Обсъдени бяха и конкретни въпроси, свързани с организацията на движението, паркирането, светофарните уредби и качеството на извършваните ремонтни дейности. Областна администрация анонсира инициативата „Един ден без автомобил“ - като мярка за облекчаване на трафика и задръстванията в Сливен и за създаването на нагласи за по-малко използване личните автомобили в рамките на града.

На 26 и 27 януари Областна администрация Сливен бе домакин на първата за 2023 г. двудневна работна среща на областните управители. На нея присъстваха ръководителите на 23 области от цялата страна. Във форума взеха участие изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД – Ирена Георгиева, и на инж. Венцислав Ангелов - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. По време на работната среща бяха обсъдени актуални въпроси в сферата на водоснабдяването и пътното строителство. Представени бяха и предложенията на областните управители за законодателни промени, свързани с осъществяването на правомощията им по управлението и разпореждането с държавна собственост и поддържането на речните корита и проводимостта на реките.

На 30 януари в Областна администрация Сливен се проведе извънредно Общо събрание на Асоциацията по ВиК. В дневния ред на заседанието бяха включени две точки: приемане на решение за съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД като ВиК оператор за периода 2022- 2026 г. и обсъждане на писмо от Министерството на околната среда и водите относно задълженията на кметовете и ВиК оператора по Закона за водите и Директивата за пречистване на градските отпадъчни води.

По първа точка - приемане на Бизнес плана на ВиК Сливен за периода 2022-2026 г., гласувалите „за“ бяха държавата, в лицето на областния управител, и общините Сливен, Котел и Твърдица. Представителят на Община Нова Загора, упълномощен с решение на Общинския съвет, гласува против приемането на Бизнес плана, със следните мотиви: увеличението на цената на водата от ВиК оператора е заявено като следствие от направените инвестиции, които обаче са за сметка на загубите на дружеството. Освен това, както става ясно от Бизнес плана, в края на периода – 2026 г., „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД не постига редица показатели като: общи загуби на вода във водоснабдителните системи, ниво на покритие и ефективност на услуги по отвеждане и пречистване на отпадни води. Непостигане на целите се забелязва и в редица други показатели: качество на питейната вода в големи и малки зони на водоснабдяване, непрекъснатост на водоснабдяването, аварии по водопроводната мрежа, ефективност на персонала на услугата и др.

По втора точка областният управител, като упълномощен представител на държавата в Асоциацията по ВиК, представи писмо от министъра на околната среда за изпълнение задълженията на общините и ВиК оператора по процедиране и издаване на разрешителни за ползване на обекти за питейно- битово водоснабдяване в населените места, както и за заустване на отпадъчни води и за изграждане и доизграждане на канализационни системи.

Областна администрация Сливен

 
 

Copyright © 2008-2024 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев