АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

НАД 100 ДЕЦА, МЛАДЕЖИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПОЛУЧАВАТ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ ОТ ДВАТА ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА

Събитие
24.11.2022 / 15:52

Община Сливен продължава да изпълнява Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II”, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно - социални услуги за деца и семейства” – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. сключен на 30.01.2020г.

Освен задължителните дейности по „Организация и управление” и „Информираност и публичност” се изпълняват и дейности за подбор на двата центъра, дейности за предоставяне на услугите в Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места и Дневен център за подкрепа на деца и/или с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги за потребители и техните семейства, закупуване на оборудване и обзавеждане и на специализирано транспортно средство.

В Център за обществена подкрепа се предлагат широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на институционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за развитието им. Екипът на ЦОП провежда и мобилна социална работа за оказване на подкрепа на деца и семейства във високо рискови общности. Услугите се предоставят на територията на община Сливен. Капацитетът на Център за обществена подкрепа е 100 потребителя.

В Дневния център се предоставят услуги, които осигуряват комплексна подкрепа за целевите групи чрез предоставяне на интегрирани социални услуги в общността. В Дневния център са разположени помещения за индивидуална работа, където се провеждат обучителни, терапевтични и рехабилитационни дейности: кабинет за психологическо консултиране/ логопедичен кабинет; зала за лечебна физкултура; психосензорна зала; зали за групови занимания; кухня с трапезарии; зали за индивидуална работа. Капацитетът на услугата е 30 потребителя и извършване на 60 консултантски услуги.

Адрес на двете услуги гр. Сливен, ул. „Баба Тонка“ № 54.

За желаещите пълнолетни лица да ползват социалната услуга в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подава Заявление по образец в Дневния център.

Желаещите да ползват социални услуги за деца в Център за обществена подкрепа и в Дневен център за подкрепа на деца и/или младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства се подават в отдел „Закрила на детето“ с адрес гр. Сливен, кв. „Българка“ 66.

Двете услуги разполагат със специализирано транспортно средство.

На проведена пресконференция на 23.11.2022г. в Център за обществена подкрепа бяха отчетени дейностите на проекта и представени двете услуги.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 2904500.56лв. /два милиона деветстотин и четири хиляди петстотин лева и петдесет и шест стотинки/ в това число радходи по линия на ЕСФ в размер на 2468825.48 /два милиона четиристотин шестдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/ и национално съфинансиране в размер на 435675.08 /четиристотин тридесет и пет хиляди шестотин седемдесет и пет лева и осем стотинки/.

Срокът на изпълнението на дейностите по BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” е до 30.06.2023г.

Пресслужба на община Сливен

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев