АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

НЕЩО ЗА ЧЕТЕНЕ

Книга
22.10.2020 / 20:29

УНГАРИЯ ДАВА 6571 ЕВРО ЗАПЛАТА НА ЛЕКАР. С НАД 70% ВДИГАТ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ. КРИМИНАЛИЗИРАТ ПАРИТЕ НА РЪКА

Здравето на народа е ценност, която изглежда отсъства от ценностната система на някои съвременни политици. В правовите държава тази ценност е въздигната в право, което се осъществява от данъците на данъкоплатците. Без допълнително заплащане! И ако медик иска допълнително пари – това се квалифицира като изнудване, рекет. Както и ако някой се опита да нарече правото – услуга!

Здравеопазването е един от стълбовете на държавността

Колкото по здрава е една нация, толкова по-стабилна е нейната държава. Но за да бъде нацията здрава, а държавата стабилна, необходима е безупречно функционираща система на здравеопазване с достойно заплащане на лекарите и медицинския персонал, за да могат също така достойно те да изпълняват дълга си произтичащ от Хипократовата клетва.

Тези високо хуманни разбирания очевидно са в основата на току-що приетия унгарски закон, предвиждащ радикалeн ръст на заплатите на лекарите. Най-ниското възнаграждение на начинаещ лекар на практика се удвоява. Увеличенията ще бъдат осъществени постъпателно на три етапа: от януари 2021 г., през 2022 г. и до 2023 г., когато заплатата на високо квалифицирани медици с продължителен трудов стаж ще достига 6571 евро месечно или близо 5 пъти повече, отколкото през 2019 г.

Лекуван съм в унгарски болници, на два пъти са ми спасявали живота. Нито са ми поискали, нито дори форинт не съм доплащал, след като съм осигурен в тази страна. Често са ме питали как работи унгарската здравна система в сравнение с българската? Отговарял съм, вкл. на страниците на българските медии, че се сравняват само съпоставими величини. Така че не може да става и дума за каквото и да било сравнение. В Унгария пациентите се посрещат с вежливост, с усмивка. Няма мбалове, декацета, джипита. Има болници, поликлиники, домашни лекари. Всички данни за състоянието на пациента, независимо от това къде са правени изследванията и се е провеждало лечението, се съхраняват в здравното му досие в компютъра на домашния му лекар. В Унгария няма и рецептурни книжки. А от януари 2020 г. вече не се издават рецепти на хартиен носител. Просто домашният лекар „кликва“ в компютъра здравноосигурителния номер на пациента и след секунди той получава предписаната му медикация в коя да е аптека. В Унгария няма и „Ценоразпис на незаплатени от НЗОК услуги“: заверка на здравна книжка – 10 лв.; кръвно изследване – 10 лв.; медицинско за учащи – 10 лв.; талон за санаториум – 5 лв.; зелена рецепта – 3 лв.; противогрипно ваксиниране – 3 лв.; удостоверение за детски – 2 лв.; и т.н... Нито предупреждения от рода: „превръзките първо се заплащат!“ и т.н....

Впрочем, обикновеният унгарец едва ли знае, че съществува Здравна каса. След като е осигурен – всичко му се полага без допълнително заплащане. Общественото здравеопазване се финансира от два източника: осигуровки и отчисления от бюджета. Първите се разходват единствено за профилактика и лечение на пациентите; а парите от бюджета са за издръжката и оборудването на здравните заведения и заплатите на персонала. Това е норма във всички страни на Евросъюза (с изключение на България, където тази норма на практика е суспендирана).

Унгарското здравеопазване работи ефективно,

макар мнозина унгарци може би няма да се съгласят с мен. Но те гледат как е в Австрия или Германия и искат същото равнище в осъществяване на здравноосигурителните си права. А и факт е, че след 2000 г. усещат влошаване на качеството. Бюджетните разходи за здравеопазване чувствително се свиваха при предишното социал-либерално управление. Премахната бе и 13-та заплата, давана под формата на бонус на унгарските лекари. Това принуди много от тях да търсят по-високо възнаграждение в други страни.

Още с идването си на власт през 2010 г., коалиционното правителството на ФИДЕС с консервативната Християн-демократическа народна партия, предвиждаше подобряване на системата, но икономическото положение на страната и високата безработица (близо 13,5%) не позволяваха да се заделят значителни средства за здравеопазване и социална дейност. Днес, нивото на безработните е сведено до 3,3%, страната ускорено се реиндустриализира, приходите в бюджета от износа и от вътрешните постъпления чувствително нарастват, както и доходите на хората, което създаде условия Унгария да заеме седмо място по разходи за здравеопазване на глава от населението в Европа.

Докато здравеопазването в други страни се срина, Унгария отлично се справи с т.нар. коронавирусна криза. Смъртността на един милион жители от тази инфекция в началото на октомври т.г. е една от най-ниските в Евросъюза: страната е със 106 смъртни случая, приблизително в една група с Полша (82), Словения (83), Австрия (95), Чехия (103); и значително по-ниска смъртност от богати страни като Франция (504), Великобритания (633), Белгия (883), САЩ (666)... Освен това тестването в Унгария е напълно безплатно, когато е предписано от лекар.

Законът

На 3 октомври министър-председателят Виктор Орбан прие представители на Камарата на унгарските медици (КУM), на която, практически без възражения се прие представената скала на заплатите. Тази среща бе финалът на продължителните консултации с КУM. Предложеното увеличение отчита трудовият стаж и обхваща лекарите, специализираните медици, фармацевтите, зъболекарите, тясно специализираните зъболекари, специалистите, както и наетите в трудово правоотношение длъжности лица без медицинска квалификация, посочени в отделно правителствено постановление. Преговорите с КУМ ще продължат, за да обхванат в бъдеще и други сектори на здравеопазването.

Въз основа на постигнатото споразумение министър Гергей Гуяш – завеждащ кабинета на министър-председателя и Миклош Кашлер – министър на човешките ресурси, внесоха миналата седмица в парламента законопроект, предвиждащ радикално увеличение заплатите на лекарите. Въпреки формалните критики на представители на опозицията („проектът бил закъснял“, „не обхващал всички в медицинската професия“, „нямало имало достатъчно време за обсъждането му“, възражения срещу „преместване на лекари в ситуация на криза“ и др.), опозиционните партии единодушно гласуваха за приемането му. Законът влиза в сила от 18 ноември, а разпоредбите му ще се прилагат от 1 януари 2021г.; така че дотогава правоотношенията с визираните в закона лица трябва да бъдат преобразувани.

Какво предвижда новият закон?

При сегашния курс – средно 350 форинта за 1 евро,

• начинаещ лекар, който в момента получава 255 000 форинта, през следващата година ще има брутно месечно възнаграждение от 481 000 форинта (1374 евро); през 2022 г.– 1768 евро; през 2023 г. – 1963 евро;

• лекар със стаж от 16-20 години ще получи над един милион форинта (2857 евро); през 2022 г. – 3714 евро; през 2023 г. – 4286 евро;

• докато заплатата на висококвалифициран медик с над 41-годишна практика ще бъде 1,6 милиона форинта (4571 евро); през 2022 г. – 6000 евро; през 2023 г. – 6571 евро при сегашната равностойност на форинта.

Отделя се частното от публичното здравеопазване

Една от новостите в закона е, че той установява правен статут на здравните права (не бива да се бъркат с услуги!). В бъдеще всичко в сферата на държавното или общинското здравеопазване може да бъде извършвано само в рамките на новоприетите правоотношения.

Лекарите ще могат да работят само в един от секторите – публичния или частния. Според новите правила, от 1 януари 2021 г. лекар не може да извършва здравни дейности в седалището или помещенията на работодателя си, които не са залегнали в правоотношенията му със здравната служба. Дефинирано е и понятието конфликт на интереси: когато лице в трудово правоотношение с медицинско заведение, влезе в трудово правоотношение, свързано с възнаграждение в друго заведение. Изключения се допускат за научни, образователни, художествени, лекторски, редакторски и други защитени от закона интелектуални дейности. Но и за тях се изисква предварително разрешение от оторизиран правителствен орган, ако продължителността на работното време е приблизително еднаква с работното време на същото лице в здравното заведение.

Освен това лекар може да бъде пренасочен на друго работно място за период от две години, ако обстоятелства, като кризи, налагат подобна мярка. Същото се отнася и до възможността за временна командировка на лекар за период до една година, която може да бъде удължено с още една. Особен важна е разпоредбата на закона, с която се

Криминализират т. нар. hálapénz – разпространената практика на бакшиши

Прието е и допълнение в Наказателния кодекс, с което се определя като съставомерно предлагането и приемането на неправомерно облагодетелстване, тоест даването или приемането на пари. Според новата разпоредба всеки, който дава или приема неправомерно облагодетелстване, се наказва с лишаване от свобода до една година. В Закона за здравеопазването пък е дадено тълкуване на понятието „неправомерно облагодетелстване“: здравният работник или лекар не може да иска или да приема парични, икономически или други облагодетелствания в натура. След приключване на лечението обаче, здравният работник може да приеме еднократно предметно дарение, чиято стойност не надвишава 5% процента от текущата месечна минимална работна заплата – в момента 8 000 форинта (около 22 евро).

Министърът на човешките ресурси Миклош Кашлер заяви, че след като адекватно се защити срещу пандемията от коронавируса, дори в условията на огромен натиск, унгарската здравна система успя да продължи с помощта на сътрудничеството на правителството с цялата нация. Точно това е най-важното: независимо от критиките, законът, който е безпрецедентен пример за радикално увеличение на заплатите на медицинската общност в Унгария, единодушно бе приет заедно с другите опозиционни политически сили. А според премиера Виктор Орбан, приетите мерки са крайно наложителни, „за да се запази талантът на Унгария“.

Нека попитаме и ние на свой ред дали управляващите у нас някога ще осъзнаят, че за да се запази талантът на България, не калинките – а лекарите (и учителите) следва да получават най-високото възнаграждение?

Автор: Радко Ханджиев

Научен работник и публицист, доктор по история. Председател е на правозащитната неправителствена организация Гражданско сдружение “Асоциация на данъкоплатците в България”.

 
 

Copyright © 2008-2022 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев