АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

ПРАВНАТА КОМИСИЯ СЕ ОКАЗА НЕПОДГОТВЕНА ДА ОБСЪЖДА ЗАКОНА ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Правната комисия се оказа неподготвена да обсъжда Закона за извънредното положение
19.03.2020 / 14:28

В 13.00 часа започна заседанието на правната комисия, която трябва да обсъди на второ четене на проекта на закон за извънредното положение.

На заседанието присъства правосъдният министър Данаил Кирилов.

Депутатите обаче се оказаха абсолютно неподготвени, за да свършат работата си, както трябва - докладът по законопроекта, който разглеждат днес, изобщо не е систематизиран и някои от членовете на комисията се оплакаха, че дори не могат да следят какво се гледа и гласува.

Отгоре на всичко, се разбра, че малко преди началото на заседанието е приключила работната група, която предварително разгледа проекта, но нейните компромисни формулировки и допълнения са включени в отделен доклад, което ги прави недостъпни за медиите.

И излезе, че депутатите едновременно вървят по два доклада. "В извънредно положение сме!", преряза протестите на своите колеги шефът на комисията Анна Александрова от ГЕРБ.

Заседанието върви тежко и час след започването на работата му правосъдният министър поиска да бъде даден един час почивка, за да се разбере какво гласуват депутитате.

Шефката на комисията се възпротиви, че за един час няма кой да напише по-добри текстове. След настояване на Кирилов тя все пак даде един час почивка - до 15.00 часа.

От управляващата партия искат да направят множество промени в данъчното законодателство чрез проекта. Техни вносители са група депутати от ГЕРБ, начело с шефа на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова. Към предложенията липсват каквито и да било мотиви и обосновка.

Това показва, че в ГЕРБ има разнобой по текстове от Закона за извънредното положение и няма кой да стикова позициите на управляващата партия.

С промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се удължават до 30 юни 2020 г. сроковете за подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на дължимите данъци за следните налози:

-корпоративен данък;

-данъка върху разходите

-данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта,

-данък от бюджетни предприятия, които подлежат на облагане с данък върху приходите

-данък върху дейността от опериране на кораби.

Сега сроковете са до 31 март.

За месеците от януари до юни 2020 г. включително фирмите ще правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративния данък на базата на данъчната печалба, декларирана за 2018 г.

Но:

- от вноски ще бъдат освободени предприятия, чиито нетни приходи от продажби за 2018 г. са били под 300 000 лв., както и учредени през 2020 г. фирми и др. Идеята е да се даде глътна въздух на дребния и на прохождащия бизнес.

Големите предприятия - с чист приход за 2018 г. над 3 млн. лева, ще правят месечни авансови вноски. Останалите ще плащат на тримесечия. Размерът на вноските ще се изчислява служебно от НАП.

Сериозна промяна се предлага в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

За периода, в който трае извънредното положение, няма да се образуват изпълнителни производства срещу длъжници на бюджета - освен ако не се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси или ако има заплаха от "значителна или трудно поправима вреда", пише още в проекта. Дефиниции за „значително или трудно поправима” не се дават.

Заради извънредното положение се предлага публичните изпълнители от НАП да спрат за запорират и продават имущество на длъжици заради неплатени данъци, акцизи, осигуровки. Но върху задълженията ще се начислява лихва за срока на спирането. В този период публичният изпълнител няма да прави опити да събира суми от длъжника, но може да извършва действия за обезпечаването на вземанията.

Вносителите предлагат в условията на извънредно положение работодателят да има право да прати в платен отпуск своите работници и служители, без да ги пита съгласни ли са. Това се отнася и за държавните служители. Става дума за до 1/2 от полагащия се платен годишен отпуск.

Шефът на агенция „Митници” ще получи "мандат" да предоставя безвъзмездно конфискувани от нарушители стоки, които могат да помогнат в работата на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения.

Също безвъзмездно шефът на митниците ще може да раздава и иззет етилов алкохол за дезинфекция на изброените институции. Предоставените акцизни стоки ще се освобождават от плащане на акциз.

До прекратяване на извънредното положение се спира откриването на обществени поръчки и конкурси за проект, а за откритите до влизането в сила на закона процедури сроковете спират да текат. Изключение се прави, когато е необходимо да се обяви възлагане за осигуряване на живота и здравето на гражданите, националната сигурност или отбраната на страната. На финансовия министър ще се дадат правомощия да пуска обществени поръчки - при неотложни обстоятелства. Какви биха могли да бъдат тези обстоятелства – не се посочва.

През 2020 г. отстъпка от 5% ще се прави данъкоплатците, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти или колите за цялата година.

До 30 юни 2020 г. се удължава и срокът за плащане на данък върху разходите от лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

С един месец повече ще разполагат шефовете на организациите – първостепенни разпределители на бюджетни кредити, за да предоставят на финансовия министър дължимите до 31 март отчети по Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

За да помогнат на туристическия бранш от ГЕРБ предлагат промени в Закона за туризма.

За периода на извънредното положение се отменя задължението на туроператорите да възстановят на клиентите си в 14-дневен срок парите за отменени резервации и несъстояли се екскурзии. Връщането на сумите може да бъде разсрочено. Друга опция е на клиентите да бъдат предоставени ваучери, които те да използват в по-добри времена.

Управляващите предлагат и поправки в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Промените позволяват сроковете на договорите за концесия или за наем да бъдат удължени до една година. Мотивът - напълно е възможно коронавирусът да провали летния сезон и нашите плажове да останат пусти през идните топли месеци.

Депутати от ГЕРБ добавят в законопроекта и редица социални и здравни промени, лансирани в последните дни.

Лекарства и ТЕЛК: Аптеките ще могат да отпускат лекарствени продукти само по рецептурна книжка, без представяне на рецепта съобразно последно вписаните в рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти. Това ще важи до 2 месеца след отмяна на извънредното положение.

Протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, чиито срок изтича по време на действието на този закон, се продължават служебно от НЗОК до 2 месеца след отмяната на извънредното положение.

Продължават действието си експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, при които срокът на инвалидност изтича по време на действието на този закон. Те също продължават да действат до 2 месеца след отмяната на извънредното положение.

Отпуск и обезщетения: Работодателят може да възлага надомна работа и/или от разстояние без съгласие на служителя. Когато поради извънредно положение работата на предприятието е прекратена, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на служителя и без неговото съгласие. Ако платеният отпуск е изчерпан, се предоставя неплатен.

При преустановяване на работа със заповед на държавен орган, служителят има право на обезщетение от 50% от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от 75% от минималната заплата. При преустановяване на работа при обявено извънредно положение служителят има право на брутното си трудово възнаграждение. Тези два текста следват съществуващи разпоредби за принудителния престой, но работодателите бяха против обезщетението, тъй като се опасяваха, че ще се стигне дотам в една фирма едни работници да получават обезщетение, а други - пълна заплата.

Пенсии и обезщетения:

Заявления, жалби и други документи за обезщетения, помощи и пенсии ще могат да се подават по електронен път с електронен подпис, с ПИК или чрез лицензиран пощенски оператор. Тези документи ще се считат за подадени в срок, ако са подадени до 14 дни след края на извънредното положение в съответното териториално поделение на НОИ. Заявления за безработица също ще се подават чрез ПИК и електронен подпис в НОИ, или на хартиен носител в бюро по труда. Пенсиите на хората, които имат придобит стаж след 31 декември 2018 г. ще получат служебно преизчисление, считано от 1 април.

По време на действието на закона за извънредното положение НОИ превежда на работодателя 60% от осигурителния доход на лица във фирми, отговарящи на критерии, определени с акт на МС. Това е обещаният стимул за компании в затруднение, които имат намерение да съкращават хора. Парите ще дойдат от фонд "Безработица" в НОИ, като целта е хората да бъдат спасени от безработица, но и за тях да продължат да постъпват осигуровки. Останалите 40% ще се поемат от работодателя.

http://epicenter.bg

 
 

Copyright © 2008-2023 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев