АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

НС ПРИЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

Народно събрание
09.02.2024 / 11:56

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за закрила и развитие на културата, свързани с дейността и функционирането на Националния фонд „Култура“ (НФК).

Според текстовете министърът на културата приема стратегически насоки за дейността на Фонда и осъществява контрол по прилагането им. В мотивите към промените е посочено, че Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) предвижда изпълнение на инвестиция „Развитие на културния и творческия сектори“. Посочва се, че в рамките на инвестицията е предвидено реформиране на публичните разходи за култура чрез законодателна и административна реформа в Национален фонд „Култура“ към Министерството на културата, децентрализация на културните политики, чрез обособяване на разходни програми, финансиращи на конкурентен принцип културен продукт и съдържание.

Предложените промени предвиждат цялостна актуализация и усъвършенстване на настоящия статут на НФК, сред които усъвършенстване на управленския модел на Национален фонд „Култура“, въвеждане на програмния принцип и конкурсите като обща рамка за дейността и разходването на средствата от фонда, включително обвързване на финансовото планиране на НФК с програмното бюджетиране на Министерството на културата, изтъкват в мотивите към законопроекта вносителите.

Според приетите текстове министърът на културата осъществява общ контрол върху дейността на фонда и приема стратегически насоки за дейността му, а дейността, структурата, функциите, организацията на работа и числеността на фонда се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.

В приетите текстове се посочва, че Фондът подпомага провеждането на националната политика в областта на културата, като набира, управлява и предоставя средства, насочени към:

 създаване на културни ценности и осъществяване на културни инициативи;

 насърчаване на достъпа до културни ценности; разпространение на българската култура и популяризиране на културното наследство в страната и чужбина;

 създаване на условия за професионално развитие на българските творци; повишаване капацитета на културните организации за създаване, реализиране и финансиране на културни проекти и инициативи;

 стимулиране на международното сътрудничество, обмен на знания и опит в областта на културата, опазване и социализиране на културното наследство.

Предвидено е, че Фондът може да предоставя целево съфинансиране на проекти, одобрени по програми на Европейския съюз за културния, творческия и аудиовизуалния сектори, както и да осъществява дейности, свързани с популяризирането на тези програми, както и че Фондът осъществява своята дейност въз основа на програми, чрез които на конкурсен принцип се финансират проекти на културни организации и индивидуални творци.

Депутатите гласуваха Управителният съвет да се състои от 15 членове: по един представител на Министерството на културата, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на туризма, Министерството на външните работи, Министерството на иновациите и растежа; един представител, определен от управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България; седем представители, определени чрез процедура по подбор за срок от две години по предложение на ръководните органи на творчески съюзи и културни организации, при спазване на изискването за балансирано представителство на отделните изкуства и един представител на академични институции в областта на културата. Предвидено е председателстващ по право на управителния съвет да е министърът на културата. Той не участва в гласуването. При отсъствие на министъра на културата управителният съвет се председателства от определен от него заместник-министър.

Тома Биков (ГЕРБ-СДС), един от вносителите на измененията, отбеляза след гласуването, че това е една доста сериозна реформа на Национален фонд „Култура“. Бих си позволил да го кажа от името на колегите в комисията по култура, с които имаме консенсус и по този въпрос, че очакваме най-после Министерство на културата да си изпълни ангажимента да смени Управителния съвет на фонд „Култура“, чийто мандат изтече ноември миналата година и незабавно да смени изпълнителния директор, защото сме на път да провалим Плана за възстановяване и устойчивост в сферата на културата, което ще бъде един огромен провал. Затова си позволявам да се обърна към колегите от Министерство на културата да си изпълнят този ангажимент, каза Биков.

 

 

 

 
 

Copyright © 2008-2024 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев