АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ПУБЛИКУВА ЗА ПОВТОРНО ОБСЪЖДАНЕ ЗАКОНА ЗА ЛИЧНИЯ ФАЛИТ

Министерство на правосъдието
28.02.2023 / 15:37

Министерството на правосъдието повторно публикува за обществено обсъждане проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица (закона за личния фалит). След одобряване на първоначалния законопроект от Министерския съвет и внасянето му в 48-ото Народното събрание беше предложено създаване на нарочна уредба на производство по несъстоятелност за физически лица без имущество и доходи. В отговор на тези очаквания МП предлага съответни изменения и допълнения в текста на законопроекта.

Законът урежда условията и реда за провеждане на производство по несъстоятелност на физическите лица, в което да бъдат удовлетворени вземанията на всички кредитори. То е изцяло доброволно, образува се по искане на добросъвестния длъжник и цели справедливо удовлетворяване на неговите кредитори. В производството са осигурени гаранции за задоволяване на жизнените потребности на длъжника чрез определяне на издръжка от поне една минимална работна заплата, както и определена несеквестируемост на имуществото му. В производството се заплащат само прости такси, а останалите разноски са дължими в предвидени от закона случаи.

Уредена е възможност за погасяване на задълженията на добросъвестния длъжник след изтичане на 3-годишен срок от одобряване на плана за погасяване или описа на имуществото му, ако той е заплатил разноските и е удовлетворил поне частично вземанията на кредиторите.

Допълва се, че когато добросъвестният длъжник няма доходи и имущество, съдът спира откритото производство по несъстоятелност спрямо него. То може да бъде възобновено в 1-годишен срок по искане на длъжника, ако той докаже, че има секвестируемо имущество, достатъчно да покрие началните разноски в производството и за частично удовлетворяване на исканията на кредиторите. Ако в рамките на 1 г. длъжникът не поиска възобновяване, съдът прекратява производството по несъстоятелност. Тогава неговите задължения се погасяват след изтичане на 5-годишен срок от решението на съда за прекратяване на производството.

В България неплатежоспособните длъжници са подложени на сериозни ограничения, стрес и притеснения от финансовите затруднения и очакванията на кредиторите. Особено уязвими са добросъвестните длъжници, изпаднали в безизходица заради събития извън техните предвиждания и контрол – загуба на работоспособност, здравословни проблеми, раздяла в семейството, загуба на работа или имущество и др. Проектът на закон за личния фалит, насочен изцяло към добросъвестните длъжници, запълва тези нормативни празноти в съответствие с обществените очаквания, изискванията на актовете на Европейския съюз и особеностите на националната правна система. Той е и част от ангажиментите на България по Плана за възстановяване и устойчивост.

 
 

Copyright © 2008-2024 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев