АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

ПОКАНА КЪМ ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 02.04.2023 Г.

Областна администрация Сливен
03.02.2023 / 11:10

До парламентарно представените партии и коалиции,

До други партии и коалиции

С Указ № 28 от 02 февруари 2023 г. /обн. ДВ, бр. 11 от 02 февруари 2023 г./ Президентът на Република България насрочи избори за Народно събрание на 02 април 2023 г. С Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия определи изискванията за провеждане на консултациите за определяне съставите на районните избирателни комисии.

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс на 05 февруари 2023 г. (неделя), от 10:00 часа, в зала „Георги Данчев”, партерен етаж в сградата на Областна администрация Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3, ще се проведат консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия на Двадесет и първи многомандатен избирателен район – Сливен за насрочените на 02 април 2023 г. избори за Народно събрание.

Съгласно чл. 60, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 48-то Народно събрание на Република България партии и коалиции, в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 48-то Народно събрание.

Съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на Централната избирателна комисия партиите и коалициите, които ще участват в консултациите следва да представят:

- писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

- заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31 януари 2023 г. (в случай на невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

- пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя задно с легализиран превод на български език;

- предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Предложението за резервните членове следва да отговаря на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК.

- декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК).

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК относно провеждането на консултациите, което е публикувано на интернет страницата на ЦИК.

Областна администрация Сливен

 

 
 

Copyright © 2008-2023 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев