АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛАДЕНЦИ ИЗТИЧА НА 27 НОЕМВРИ

Кладенец
16.10.2020 / 19:59

Хората и фирмите, които имат кладенец в собствения си имот, трябва да го регистрират до 27 ноември, информират от Министерството на околната среда и водите.

Напомнянето касае всички водовземни съоръжения за подземни води - кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.

Регистрацията става в Басейновата дирекция, която отговоря за управление на водите в съответния район.

Читатели на news.bg информираха, че днес телефоните в министерството не са отговаряли.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок не могат да бъдат ползвани, предупреждават от МОСВ.

При установяване на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. властите ще искат собствениците сами да ги унищожат, защото носят и наказателна отговорност.

Редът за регистрация на кладенци за граждани е:

Собствениците на водовземни съоръжения - кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:

трите имена на собственика на имота;

данни за поземления имот: идентификатор, нотариален акт, скица, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

дълбочина на кладенеца;

диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;

начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;

цел, за която се ползва водата.

Няма такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности, уверяват от МОСВ.

Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб.м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци, обясняват от МОСВ.

Мотивът на властите защо хората трябва да регистрират кладенците си и да ползват първите 10 куб. м вода на денонощие безплатно, е че така щели да бъдат защитени интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

Рeдът за регистрация на съоръжения за стопански субекти е:

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански и нестопански цели, изградени до 28 януари 2000 г. за които не са издадени разрешителни по реда на Закона за водите и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистрите на водовземните съоръжения през 2006/2007 и 2010/2011 г. трябва да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистрите на водовземните съоръжения и да приложат към заявлението:

1.Информация за:

- конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:

- диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

- резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

- резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

- пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

доказателства, че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;

данни за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;

информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;

декларация за годината на изграждане на съоръжението;

декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;

копие от документ за платена такса за регистриране на съоръжението, съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите.

От МОСВ предоставят повече информация на адрес: https://www.moew.government.bg/bg/vodi/ukazaniya/

 

 
 

Copyright © 2008-2022 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев