АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

ПЛОВДИВСКАТА АДВОКАТУРА ОПРЕДЕЛИ ИЗКАЗВАНИЯ НА ИВАН ГЕШЕВ ЗА НЕДОПУСТИМИ

Колегията излезе със свое становище относно позициите на единствения кандидат за главен прокурор, прати го до ВСС и Висшия адвокатски съвет
09.08.2019 / 14:36

Разбирането на заместник-главния прокурор и кандидат за главен прокурор Иван Гешев за разделението на властите е в противоречие с основни принципи на държавното устройство и управление, залегнали в българската Конституция. Това се казва в становище на Адвокатски съвет Пловдив, изпратено до Висшия съдебен съвет и председателя а Висшия адвокатски съвет. Адвокатите под тепетата застанаха вчера зад обща позиция относно даденото от Гешев интервю за БНТ на 23 юли. Те заявяват категоричното си несъгласие с прокламираните от единственият кандидат за главен прокурор позиции и определят някои изказвания от това интервю като недопустими.

Ето и пълния текст на становището без редакторска намеса:

По повод на интервюто, дадено за БНТ на 23 юли 2019 г. от издигнатия единствен кандидат за Главен прокурор на РБ – г-н Иван Гешев и с оглед липсата на официална позиция от органите на адвокатурата по изразените от г-н Гешев в цитираното интервю виждания и позиции, Адвокатски съвет Пловдив, в качеството си на орган на втората по големина колегия в страната със свое решение № 264 от 08.08.2019г., прие следното становище:

С решение, прието на заседание, проведено на 19.07.2019г., Висшият адвокатски съвет е приел Становище относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за Главен прокурор на Република България, обосновано от обстоятелството, че адвокатурата всякога е длъжна за вземе становище по обществено значими въпроси, какъвто без съмнение е предстоящият избор на главен прокурор, както и че за всички български граждани и юридически лица е от значение, кой ще бъде следващият Главен прокрор на РБ, с оглед функцията му да осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори / чл. 126, ал.2 от Конституцията на Република България /.

В становището на Вадв.С се посочват в отделни пунктове изискванията, на които следва да отговаря личността на бъдещия главен прокурор. Считаме, че тези изисквания отговарят в пълна степен на очакванията на правната общност и в частност на българската адвокатура, както и на българското общество към личността на бъдещия главен прокурор, с оглед на което се присъединяваме изцяло към същите.

На 23 юли 2019 г. в интервю, дадено за БНТ, издигнатият единствен кандидат за Главен прокурор на Република България – г-н Иван Гешев, заявава следното: „Но г-жа Лулчева нали не забравяме, че е адвокат на един от най-богатите обвиняеми и подсъдими престъпници, като лицето, което вие наричате Брендо. Нейната работа е да защитава и да взима пари от хората, които защитава, независимо каква е истината. Спазването на принципа на обективната истина е задължение само на съда и прокуратурата. Моята работа е да ги арестувам, нейната работа е да ги спасява. Естествено е, че тя няма интерес от една работеща прокуратура. Става въпрос за интереси.“ В същото интервю, г-н Гешев заявява още: „А по отношение на г-н Борисов, не споделям виждането да ги наречем десните екстремисти, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени.“

В качеството си на орган на Адвокатска колегия Пловдив, чувствайки отговорността си пред нашите колеги и българското общество, заявявме категоричното си несъгласие с прокламираните от г-н Гешев в цитираното по-горе интервю позиции, които намираме за недопустими изказвания от страна на кандидат за Главен прокурор на РБ.

Позволяваме си да припомним на г-н Гешев, че в редица свои решения, Конституцинният съд на Република България е изяснил, че положението на адвокатурата е уредено в Конституцията. То позволява на адвокатите да бъде предоставено от закона особено правно положение, което да им даде възможност да изпълняват пълноценно основната си функция – да подпомагат гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси. В правовата държава необходимостта от особено уважение и специално съдействие на адвокатите не може да бъде отречена предвид особено важната им роля в защитата на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.

Разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за адвокатурата предвижда право на адвоката да бъде приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и съдействие. Такова уважение и съдействие на адвоката се дължи от съда, органите на досъдебното производство, административните органи и другите служби в страната.

Приравняването на адвоката към съдия по отношение на дължимото му уважение и съдействие предпоставя наличието на нормативно уредено задължение на съдиите да се оказва особено уважение и съдействие, присъщо само на тях.

В светлината на изложеното, напълно неприемливо е кандидат за Главен прокурор на РБ да има разбирания за същността на адвокатската професия и фигурата и положението на адвоката, различни от залегналите в Конституцията на Република България. Считаме, че функциите на прокурора не включват арестите на граждани, без да е доказана в достатъчна степен тяхната съпричастност към извършването на определено престъпление. Българската адвокатура от своя страна се бори за точното прилагане на законите на страната спрямо всички и в много случаи е последната преграда пред посегателствата над правата и законните интереси на гражданите. Противно на направените внушения в цитираното интервю, които продължават да се тиражират в различни медии, българската адвокатура има интерес от една работеща прокуратура, която осъществява функциите си изцяло в рамките, разписани от Закона. Именно съвместната професионална работа на адвокатурата и магистратите е гаранция за спазването на закона и на правата на гражданите.

Принципа за разделението на властите е върховно достижение на демократичните общества, върху който се изгражда съвременната правова държава и който е залегнал в българската Конституция, а не е виждане на „десните екстремисти“. Припомняме, че основният стремеж, залегнал в доктрината за разделение на властите, е да се предпази обществото от тирания и да се защити свободата като се изключи възможността един човек или орган да обедини всички власти в ръцете си. Друга важна цел е законите, които се изработват, да са в общ интерес на гражданите. Конституцията на Република България от 1991 г. в разпоредбата на чл.8 предвижда, че държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Принципът за разделение на властите, според мотивите на Решение № 6 от 22 април 1993 г. по к.д. № 4 от 1993 г. на Конституционния съд, е метод за оптимално функциониране на държавната власт чрез разграничение на функции, които предопределят компетентността на държавните органи, и за предотвратяване на произвола, който би засегнал свободата на гражданите. Очевидно на фона на изложеното е, че изразеното в цитираното интервю разбиране на заместник-главния прокурор и кандидат за главен прокурор за разделението на властите е в противоречие с основни принципи на държавното устройство и управление, залегнали в българската Конституция.

Ето защо, като подкрепяме изцяло изразените позиции от множество колеги / включително уважавани членове на нашата колегия / срещу посочените становища на г-н Гешев по горепоставените въпроси в интервюто му, дадено за БНТ на 23 юли 2019г., апелираме към Висшия адвокатски съвет да заяви изрична и отговорна позиция, дали личността на г-н Гешев отговаря на критериите, залегнали в приетото на заседание, проведено на 19.07.2019г., от Висшият адвокатски съвет Становище относно качествата, които трябва да притежават кандидатите за Главен прокурор на Република България.

Призоваваме Висшият съдебен съвет, при обсъждането на кандидатурата на г-н Гешев за главен прокурор, да вземе предвид изразените от него позиции в цитираното по-горе интервю, при формиране на преценката дали същият отговоря на изискването за високи професионални и нравствени качества в степента изискваща фигурата на главния прокурор.

Използваме случая да изразим и позицията си, че несъвместимо с принципите на правовата държава и презумпцията за невиновност, е да бъдат изнасяни в аванс и извън контекста отделни доказателства, събрани по висящи наказателни производства, с цел да се внуши виновността на лице, което не е осъдено с влязла в сила присъда за съответното деяния. Подобен подход грубо подрива авторитета на съдебната власт и неоправдано и силно засяга правата на обвиняемите, за които с пълна сила действа презумпцията невиновност, която подобно на принципа на разделението на властите е основополагаща за съвремената правова държава.

Апелираме към всички адвокатски колегии и колеги в страната, които се чувстват обществено ангажирани и отговорни за изразят своята позиция по поставените въпроси, което ще позволи за главен прокурор да бъде избрана личност, отговаряща в най-пълна степен на критериите и очакванията на правната общност, както и на българското общество!“

 
 

Copyright © 2008-2024 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев