АГЕНЦИЯ СЛИВЕН, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: mi61@abv.bg

НАД 16 000 УЧЕНИЦИ НАПУСНАЛИ УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ 2018-А, ПОЛОВИНАТА ЗАМИНАЛИ В ЧУЖБИНА

Класна стая
25.04.2019 / 13:08

Към 1 октомври 2018 г. учебни занятия се водят в 1955 общообразователни училища, от които 131 начални, 1173 основни, 68 обединени, 115 гимназии и 468 средни училища.

В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 14 поради закриване или преобразуване, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). Учениците са 581 300, от които 86 100 са записани в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици.

През учебната 2017/2018 г. 16 300 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 13 900 са се обучавали в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 7500, или 46,1%, следван от дела на напусналите по семейни причини - 6500, или 39,6%, и на напусналите поради нежелание да учат - 8,8%.

През 2018 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 71 800, а средно образование - 26 500 ученици. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I-IV), е 85,2%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 91,9%. Учителите (вкл. директорите и зам.-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2018/2019 г. са 50 800. От тях 94,4% са със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, 4.9% са завършили „професионален бакалавър“ или еквивалентна в миналото степен и 0,7% са със средно образование.

В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85,4% от общия брой на учителите.

Към 1 октомври 2018 г. в страната функционират 78 частни общообразователни училища, от които 4 начални, 31 основни, 18 гимназии и 25 средни училища. В тях са записани общо 10 113 ученици, или 1,7% от общия брой на учениците в общото образование.

Към 1 декември 2018 г. в страната функционират 1834 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 218 800 деца, от които 113 000, или 51,6%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1%. Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 г., е 78,4% и остава непроменен спрямо миналата учебна година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 119, като за градовете е значително по-голям - 154, а за селата - 62. Една група се формира средно от 24 деца, съответно 25 в градовете и 20 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19 800 и в сравнение с предходната учебна година се увеличава със 182 души, или с 0,9%. Детските учители са 18 500, или 93,7% от педагогическия персонал.

През учебната 2018/2019 г. в страната функционират 101 лицензирани частни детски градини, или с три повече от предходната година. Те са посещавани от 4606 деца, или 2,1% от записаните в детските градини.

 
 

Copyright © 2008-2020 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев