АГЕНЦИЯ СЛИВЕН - Адрес: Гр. Сливен, ул. "Сливница" № 12б, оф. 1, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: agency@sliven.net, e-mail: mi61@abv.bg

“БЮРО ПО ТРУДА”- СЛИВЕН, УВЕДОМЯВА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН, ЧЕ РАЗПОЛАГА С ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ПО ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ

Дирекция “Бюро по труда”- Сливен
16.04.2018 / 10:35

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда”- Сливен провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Сливен, уведомява работодателите от община Сливен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 4000 лв.;

• безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - свободни средства – 2909 лв.;

• за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 3110 лв.;

• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 10800 лв.;

• безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица

• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 9500 лв.;

• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 10500лв.;

• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 9220 лв.;

• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 19800 лв.;

• до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 7000 лв.;

• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 5390лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

• безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 5280лв.;

• безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) - свободни средства - 2988 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Сливен, както и на тел. 044/625265

източник:Дирекция “Бюро по труда”- Сливен

 
 

Copyright © 2008-2019 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев