АГЕНЦИЯ СЛИВЕН - Адрес: Гр. Сливен, ул. "Сливница" № 12б, оф. 1, телефон за връзка: +359886438912, e-mail: agency@sliven.net, e-mail: mi61@abv.bg

СОЦИАЛНОТО И ОБРАЗОВАТЕЛНОТО МИНИСТЕРСТВО ЩЕ СИ ОБМЕНЯТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В КЛАС

класна стая
15.09.2017 / 09:49

На 26.01.2017г. между Министерство на образованието и науката и Агенция за социално подпомагане беше сключено споразумение за сътрудничество между двете институции за обмен на ежемесечна информация за децата в системата на предучилищното и училищното образование.

Съгласно споразумението обмена на информация между МОН и АСП се осъществява на централно ниво по електронен път. За целта МОН е разработила модули за ежемесечно въвеждане на информация за отсъствията на децата и учениците. Информацията се предоставя от МОН на АСП до 5-то число на месеца и е следната:

- за записани деца в групите за задължително предучилищно образование, независимо кога са записани;

- за записани в училище ученици, независимо от формата на обучение, в т.ч. записани за първи път в първи клас;

- за учениците, напуснали или отпаднали от училище;

- за всички ученици, допуснали отсъствия от училище през съответния месец без уважителни причини;

- за всички деца от групите за задължително предучилищно образование, допуснали отсъствия през съответния месец без уважителни причини;

- за установените и коригирани допуснати технически грешки в предходния месец.

След промяната в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, публикувана в ДВ бр.34 от 28.04.2017г., отпадна задължението на директорите на училищата и детските градини, които са в системата на МОН да предоставят ежемесечно на РДСП справки по образец за всеки ученик и дете в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка, допуснали неизвинени отсъствия. Отпадна и задължението на родителите да представят в дирекции „Социално подпомагане” удостоверение по образец, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик, в случаите когато подават заявление-декларация за отпускане на месечни помощи за отглеждане на дете по чл. 7 от ЗСПД. Такива удостоверения родителите бяха задължени да представят и до 31 октомври за новата учебна година.

До 07.09.2017г. в област Сливен са подадени 1310 заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за първокласници. От тях са одобрени 1077 еднократни помощи за 1096 деца. Постановените откази са 30.

Заявления-декларации за отпускане на този вид помощ се приемат в дирекции „Социално подпомагане” по настоящ адрес след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври.

Помощта е в размер на 250лв. и се отпуска при условие, че доходът на член от семейството е по-нисък или равен на 400лв. Независимо от дохода на семейството еднократната помощ се предоставя на деца с трайни увреждания, записани в първи клас; на деца с един жив родител; на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца; както и на приемни семейства.

източник: РДСП

 

 
 

Copyright © 2008-2018 Агенция - Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев